Jak grać na giełdzie GPW?

Jednym ze sposobów na efektywne pomnażanie swoich oszczędności jest Giełda Papierów Wartościowych (GPW). Wielu inwestorów zadaje sobie pytanie: Jak grać na giełdzie?

 

Kluczem do sukcesu jest trzymanie się zasady: „Kupić taniej, sprzedać drożej”. Aby wprowadzić tą zasadę w życie przede wszystkim trzeba zdać sobie sprawę, iż kurs akcji na GPW ustalany jest w oparciu o zlecenia kupna i sprzedaży. W związku z powyższym – im więcej zleceń kupna, tym cena danego waloru będzie wyższa. Kupując akcje bezpośrednio od emitenta (czyli na rynku pierwotnym) inwestor płaci tzw. cenę emisyjną, która nie może być niższa, niż wartość nominalna akcji, określona w statucie spółki, z kolei kupując akcje na rynku wtórym inwestor płaci cenę wyliczoną w oparciu o aktualny kurs giełdowy, czyli tzw. cenę rynkową. Analitycy giełdowi są zgodni co do tego, że istnieje tzw. wartość wewnętrzna akcji, która stanowi „prawdziwą” wycenę każdego instrumentu finansowego. Biorąc pod uwagę ten fakt można zaobserwować dwa scenariusze:

– cena rynkowa > wartość wewnętrzna akcji,
– cena rynkowa < wartość wewnętrzna akcji.

Jeżeli aktualny kurs giełdowy akcji danej spółki jej wyższy od jej wartości wewnętrznej, to takie akcje są przewartościowane i należy je sprzedać. W przeciwnym wypadku mamy do czynienia z akcjami niedowartościowanymi, które można kupić, licząc na to że ich wartość w przyszłości wzrośnie. Ustalenie wartości wewnętrznej akcji wymaga wyceny fundamentalnej spółki , aczkolwiek w Internecie można znaleźć także gotowe wyceny przeprowadzone przez biura maklerskie. Kupowanie i sprzedawanie papierów wartościowych możliwe jest za pośrednictwem specjalnego rachunku brokerskiego otworzonego za pośrednictwem domu maklerskiego lub banku. Rachunek taki daje możliwość składania dyspozycji i zleceń, za które naliczane są prowizje zależne od wartości transakcji.

Grając na giełdzie warto także pamiętać o dywersyfikacji portfela, czyli rozproszeniu środków finansowych pomiędzy rożne rodzaje aktywów. Bardzo ryzykowną strategią jest, bowiem inwestowanie całego kapitału w jedną spółkę lub branżę. Szacuje się, że dobrze zdywersyfikowany portfel powinien składać się z 5-20 instrumentów, w tym także z instrumentów bezpiecznych (np. obligacji skarbowych). Optymalną strukturę portfela należy na bieżąco kontrolować, i co jakiś czas (np. co kwartał) sprzedawać akcje, których wartość spadła poniżej ustalonego limitu i zastępować je innymi.

2 Replies to “Jak grać na giełdzie GPW?”

  1. Piotrek pisze:

    Zawsze kupuję akcje 2-5 spółek i staram się wytypować kiedy najlepiej je sprzedać z zyskiem. Wymaga to jednak sporo wolnego czasu i dużo analiz.

  2. Antek pisze:

    Przed rozpoczęciem gry na giełdzie spędziłem wiele godzin na analizie spółek i ich kapitałów.